Trygghet och garanti

När du köper din Industriport av Porttjänst ingår ett trygghetspaket.
• 2 års garanti på port sektioner och skenor, och 2 år på rörliga delar.
• Vi hjälper dig hela vägen från början till färdig installation.
• Direkt efter din första kontakt med oss gör vi en kostnadsfri mätning för din port.
• Vi hjälper dig att hitta lösningar både utanför och inom standardmåtten.

• Vi utför kvalitetssäkrade installationer enligt gällande normer vilket bland annat innebär:
– Säkerhet och Miljö
– Arbetsmiljö
– Utbildade montörer
– Besiktning, funktion och säkerhetstest

• Tillsammans planerar vi preliminär tid för installationen så att du kan göra
de förberedelser som Du själv behöver göra.
• Vi demonterar din gamla port och forslar bort av den till återvinningscentralen.
• Vi utför de erforderliga snickeriarbeten.
• Slutbesiktning och funktionskontroll.