Ståldörrar

Sveport Industri har ett brett sortiment av säkra, robusta och funktionella Ståldörrar av högsta kvalitet. Vi har Ståldörrar efter dina behov, standard eller måttbeställda.

Ståldörrar kännetecknas av ett brett användningsområde med möjlighet till flera funktioner. Vårt dörrsortiment omfattar produkter för alla typer av behov där höga krav ställs.

Våra Ståldörrar kan utföras som enkeldörrar, pardörrar, slagdörrar med eller utan brandklassad.

I tuffa miljöer med hårt slitage, industri, lager och offentliga miljöer kan en lösning med ståldörrar vara det rätta valet.

Brandklassade ståldörrar för utvändigt bruk. Ståldörr är tillämplig för kommersiella och offentliga miljöer, t.ex. sjukhus, hotell, restauranger samt parkeringshus, källare och teknikrum.

Dörrautomatik kan installeras på alla typer av Ståldörrar, såväl entrédörrar som hissdörrar och dörrar till sop- eller cykelrum. Öppning av Ståldörren kan göras det sätt du önskar, med armbågskontakt, öppningsradar eller genom att ge dörren ett litet tryck/drag. Dörrautomatiken kan kopplas ihop med ditt befintliga säkerhetssystem för brand, larm och passage.