Räcken

Sveport Industri har säkra, robusta och funktionella Räcken av högsta kvalitet. Vi erbjuder olika typer av Räcken i stål till entresoler, loftgångar, balkonger, altaner, gångbryggor, industri, bostadsområden och offentliga miljöer m.m. Vilket Räcke du behöver beror på miljö och användningsområde.  

Våra olika räckestyper, MODULRÄCKE, SEKTIONSRÄCKE, TRAPPRÄCKE, RÄCKE/FALLSKYD, med många olika användningsområden, som användas för att avgränsa och säkra.

 TRAPPRÄCKE används vid platsbyggda trappor i standardlutning och är även anpassat för prefabricerade terrängtrappor:

När du ska ha ett räcke utomhus så är det viktigt att det håller för alla sorters väder. Vi har ju ett klimat där ena stunden kan solen skina, för att i nästa stund regna. Vintern med snö, frost och is. Det gäller därmed att tänka även på detta då du ska sätta upp ett räcke utomhus.

SEKTIONSRÄCKE räcke vid gång- och cykelvägar: 

Samtliga räcken tillverkas av stål som ytbehandlas, genom varmförzinkning – ett mycket effektivt och beprövat ytbehandlingsalternativ som inte rostar, ger hög kvalitet och mycket lång livslängd. Alternativt Pulverlackas.

Välj mellan många olika material, handledare, och andra anpassningsbara detaljer för att skapa en räckeslösning som passar dina specifika önskemål.

MODULRÄCKE passar som avgränsning vid parkeringsplatser, till exempel vid slänter:

 

Utrusta dina räcken med belysning, grindar eller annat tillbehör m.m. Vi hjälper dig genom hela ditt räckesprojekt!

Räcke/fallskydd för avgränsning och skydd för fallhöjder: