Stängsel

Sveport Industri har säkra, robusta och funktionella Flätverksstängsel och Panelstängsel av högsta kvalitet. Vi erbjuder olika Stängsel lösningar för privata tomter, industriområden och jordbruksmarker. 

Hos oss får du all den hjälp du behöver för att Stängsla in en önskad yta med Stängsel eller Staket, så att det blir bra, utifrån dina behov.

Ett av de mest prisvärda sätten att göra detta på är med Flätverksstängsel eller Panelstängsel.

Vi erbjuder totalentreprenad inom områdessäkerhet. Vi hjälper till med allt från att projektera, planera och montera rätt skydd/stängsel som passar din egendom. Vi ser till att alla system samverkar effektivt och att säkerhetsnivån bibehålls.

Flätverks-stängsel

Konstruktion
Industristängsel i Sverige är vanligen ett 2 meter högt flätverk med maskstorlek om 50×50 mm och 3 mm ståltråd. Olika förutsättningar och behov kan dock påverka val av nät, såväl höjdmässigt som maskans storlek eller trådens grovhet.

Ytbehandling
Flätverket vävs av varmförzinkad, alternativt varmförzinkad och plastbelagd genom sintringsmetoden, tråd för att säkerställa en lång livslängd. Standardfärger på nätet är varmförzinkad, mörkgrön, olivgrön eller svart, men kan även fås i valfri kulör.

Höjd
Som överklättringsskydd på ett traditionellt industristängsel monteras vanligen tre rader taggtråd överst, vilket ger en totalhöjd på 2.40 meter och överensstämmer med Försäkringsförbundets rekommendationer i Regler för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200:4.

 

Panelstängsel

Svetsad tretrådpanel för säkert forceringsskydd. Tillsammans med stolpar av höghållfasthetsstål ger detta ett kraftfullt och luftigt områdesskydd.

Ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång livslängd. Risken för skador på grund av åverkan är liten samtidigt som miljöpåverkan är minimal tack vare val av material och ytbehandling.

Panelstängsel är ett områdesskydd för den som har ett långsiktigt säkerhetstänkande och som ställer höga krav på säkerhet, utseende och totalekonomi.

Panelernas bredd är 2509mm och kan fås i flertalet höjder och färger med maska 50 x 200mm. Maska 50x50 och 25x200 finns som varmförzinkade och i höjden 2430mm