Tillträde

Styrning av dörrautomatik kan ske på flera sätt - vilket val som är mest lämpligt beror på dörrmiljön och slutanvändaren.

Till entréer på butiker, sjukhus eller hotell så är rörelsesensorer som automatiskt öppnar dörren, det som vanligtvis används.

När det finns behov av att övervaka antalet människor som vistas i lokalen/byggnader kan man koppla vårt tillträdeskontrollsystem PORTER till automatiken.

För automatiska dörrar på exempelvis villadörr, hiss- eller entrédörr till lägenhet handlar det om ett fåtal användare som ska ha access - då är handsändare det vanligaste alternativet. I sortimentet finns även beröringsfria kontakter som aktiverar automatiken genom att röra handen framför den, mycket lämplig för att undvika att människor rör vid samma knapp eller handtag.

Ytterligare alternativ för automatisk öppning av dörren är armbågs- eller sparkkontakter som aktiveras med tryck från hand eller fot.

SENSORER

Närvarosensorer och öppningsradar för automatiska skjutdörrar och slagdörrar.

BERÖRINGSFRIA KONTAKTER

Beröringsfri dosa som aktiverar dörrautomatiken genom att bara röra handen framför den....

HAND- OCH SPARKKONTAKTER

I vårt sortiment av handsändare hittar du olika modeller av radiosändare med rullande k...