Gånggrindar

Sveport Industri har säkra, robusta och funktionella Gånggrindar av högsta kvalitet. Med förebyggande lösningar som skyddar mot inkräktare och fungerar som en viktig brottsförebyggande åtgärd

Gånggrindarna tillverkas profilfyllda, standard med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. För att säkerställa lång livslängd tillverkar vi våra grindar av helsvetsade stålrör som varmförzinkas enligt EN ISO 1461 (medeltjocklek 55-70 µm zink). Alternativt varmförzinkas och alternativt pulverlackas grindarna, vilket ger grindarna förutsättningar att tåla stora påfrestningar i form av fysisk åverkan såväl som klimatpåverkan. Grindarna monteras på stolpar tillverkade av helsvetsade stålrör. Som standard tillverkas stolparna för ingjutning men de kan även fås med fotplatta och levereras då tillsammans med ingjutningsgods (tillbehör). Grindarna hängs på gångjärn och levereras komplett med låshus och trycken (exklusive låscylinder).

Gånggrind 1:

Gånggrind 2:

Gånggrindarna tillverkas profilfyllda som standard med tre rader taggtråd som överklättringsskydd.
För att säkerställa lång livslängd tillverkar vi våra grindar av helsvetsade stålrör som varmförzinkas enligt EN ISO 1461 (medeltjocklek 55-70 µm zink). Alternativt varmförzinkas och pulverlackas grindarna, vilket ger grindarna förutsättningar
att tåla stora påfrestningar i form av fysisk åverkan såväl som klimatpåverkan.

Persongrind:

_
ETT SÄKERT VAL Med vår nya Persongrind sätter en ny nivå på säkerhet för persongrindar. Genom att leverera Gånggrinden med brytskydd kring låset och grindbladet monterad i en helsvetsad omslutande karm får man en mycket robust konstruktion. Ett högkvalitativt rostfritt gångjärn utan yttre fästelement ger också ett fullgott skydd (vandal proof) emot yttre påverkan. Dörren levereras monterad och injusterad från fabrik vilket säkerställer en lång och problemfri användning.