SKJUTDÖRRSAUTOMATIK ETERNA

ETERNA är automatiken för standardskjutdörrar upp till 300 kg - med 6 års garanti på motorn samt förmonterade komponenter för snabb montering.

ETERNA är skjutdörrsautomatiken med ett riktigt stilrent snitt, extremt små dimensioner: bara 100 mm i höjd och ett djup på 135 mm i Eterna 90-versionen.

ENKEL INSTALLATION

Tack vare förmonterade komponenter samt genom att använda LabelTools-appen minskar dörrens driftsättning och hanteringstider avsevärt:

- ladda ett bibliotek med förkompilerade eller tidigare använda filer för att slippa behöva ladda upprepad information.

- ett integrerat bibliotek med programmeringsfiler för driftsättning eller för att ladda driftsparametrar. Varje fil har olika beskrivningsfält som kan fyllas. Det och det krävs minimalt med utrymme på smarttelefonminnet för att lagra tusentals av dem

MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING

ETERNA har klarat långvariga tester med över 2.000.000 kontinuerliga öppnings- och stängningscykler.

- Elförbrukning för 1500 öppnings- / stängningscykler med dörrvikt = 2 × 50 kg och fri passage = 1 400 mm. Dagligen = 0,205 kWh - Årlig 74,83 kWh

- Elförbrukning för 1500 öppnings- / stängningscykler med dörrvikt = 2 × 120 kg och fri passage = 1 400 mm. Dagligen = 0,325 kWh - Årlig 118,63 kWh

Det är enkelt att programmera och kräver minimalt underhåll och kan fungera perfekt i ett temperaturintervall mellan -15 ° och + 50 ° C; den har en IP22-grad av skydd.

MODELLER

Eterna 70S enkelblad (maximal kapacitet per blad 90 kg)

Eterna 70D dubbeldörr (maximal kapacitet per dörr 70 kg)

Eterna 90S enkel dörr (maximal kapacitet per dörr 130 kg)

Eterna 90D dubbeldörr (maximal kapacitet per dörr 90 kg)

Eterna 150S enkelblad (maximal kapacitet per blad 200 kg)

Eterna 150D dubbeldörr (maximal kapacitet per dörr 150 kg)

Eterna 200S enkelblad (maximal kapacitet per blad 300 kg)

Eterna 200D dubbeldörr (maximal kapacitet per dörr 200 kg)

FÖRDELARNA MED ETERNA:

- Ökad energieffektivitet

- Längre varaktighet över tid på grund av frånvaron av borstar som orsakar slitage

- Mindre batteriförbrukning och drift vid strömavbrott

- Enkelhet och funktionalitet för automatisering

- Snabbt och enkelt att montera

Dörrarna kan tillverkas med LABEL-profiler eller med komponenter från tredje part.

Bostadsanpassning

Om det saknas dörröppnare som fungerar kan det föreligga en skyldighet att installera en sådan då det annars anses vara diskriminerande mot rörelsehindrade. Det beror lite på hur svår er dörr är att öppna. I och med att ni själva säger att vissa har svårt att öppna dörren bör det föreligga en skyldighet att installera en dörröppnare. Vem det är som är ansvarig för att installera dessa dörröppnare beror på vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. Det brukar vanligtvis vara fastighetsägaren men kan vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

 

Utdrag från Boverket ang. bostadsanpassning.

Bidrag kan ges till dörrautomatik, det vill säga utrustning för automatisk öppning och stängning av dörrar.

Av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag framgår att bidrag kan beviljas för automatiska dörröppnare (proposition 2017/18:80 sid. 69). Det var möjligt även med 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

 

Underhåll och serviceavtal Dörröppnare/automatik

Förläng livslängden på er dörrautomatik genom ett kontinuerligt underhåll.

Vårt serviceavtal dörröppnare, möjliggör hög flexibilitet och skräddarsydda lösningar som anpassas för era Dörröppnare. Alla paket omfattar säkerhet, efterlevnad och kvalitetskontroller.

Vår erfarenhet säger att ett Serviceavtal Dörröppnare sänker era kostnader.

Era Dörröppnarna är ständigt i drift, därför är ett löpande underhåll med serviceavtal Dörröppnare en investering, för att ge bästa möjliga långsiktiga värde.