SKJUTDÖRRSAUTOMATIK ETERNA-T

ETERNA-T är automatiken för teleskopiska skjutdörrar - utformad för maximal tystnad, rörlighet och tillförlitlighet.

Dessa automatiseringssystem är utrustade med en borstlös motor med 6 års garanti för högre effektivitet och minskad förbrukning.

ENKEL INSTALLATION

ETERNA-T är enkel att installera och kan startas snabbt med LabelTool-appen för laddning av parametrar.

Genom att använda LabelTool-appen minskar dörrens driftsättning och hanteringstider avsevärt:

- du kan ladda ett bibliotek med förkompilerade eller tidigare använda filer för att undvika att behöva ladda upprepad information.

- integrerat bibliotek med programmeringsfiler för driftsättning eller för att ladda driftsparametrar. Varje fil har olika beskrivningsfält som kan fyllas, och det krävs mycket lite utrymme på smarttelefonminnet för att lagra tusentals av dem.

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

ETERNA-T automatiska dörrar har klarat tester på 1 500 cykler per dag (med fri passage = 1 400 mm) 0,325 kWh per dag med en standbyförbrukning på 6 W.

Det kräver minimalt underhåll och kan fungera perfekt i ett temperaturintervall mellan -15 ° och + 50 ° C och har en certifierad IP22-skyddsgrad.

Dörrarna kan tillverkas med LABEL-profiler eller med komponenter från tredje part

MODELLER

Eterna 300 TSX med öppning till vänster med 2 rörliga blad (maximal kapacitet per dörr 150 kg x 2)

Eterna 300 TDX öppning till höger med 2 rörliga blad (maximal kapacitet per dörr 150 kg x 2)

Eterna 300 T med 4 rörliga blad (maximal kapacitet per blad 75 kg x 4)

Titta på handledningen som förklarar hur enkelt det är att programmera denna automatik.

FÖRDELARNA MED ETERNA-T

- Ökad energieffektivitet

- Längre hållbarhet tack vare frånvaron av borstar som orsakar slitage

- Mindre batteriförbrukning och drift vid strömavbrott

- Enkelhet och funktionalitet för automatisering

Bostadsanpassning

Om det saknas dörröppnare som fungerar kan det föreligga en skyldighet att installera en sådan då det annars anses vara diskriminerande mot rörelsehindrade. Det beror lite på hur svår er dörr är att öppna. I och med att ni själva säger att vissa har svårt att öppna dörren bör det föreligga en skyldighet att installera en dörröppnare. Vem det är som är ansvarig för att installera dessa dörröppnare beror på vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. Det brukar vanligtvis vara fastighetsägaren men kan vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

 

Utdrag från Boverket ang. bostadsanpassning.

Bidrag kan ges till dörrautomatik, det vill säga utrustning för automatisk öppning och stängning av dörrar.

Av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag framgår att bidrag kan beviljas för automatiska dörröppnare (proposition 2017/18:80 sid. 69). Det var möjligt även med 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

 

Underhåll och serviceavtal Dörröppnare/automatik

Förläng livslängden på er dörrautomatik genom ett kontinuerligt underhåll.

Vårt serviceavtal dörröppnare, möjliggör hög flexibilitet och skräddarsydda lösningar som anpassas för era Dörröppnare. Alla paket omfattar säkerhet, efterlevnad och kvalitetskontroller.

Vår erfarenhet säger att ett Serviceavtal Dörröppnare sänker era kostnader.

Era Dörröppnarna är ständigt i drift, därför är ett löpande underhåll med serviceavtal Dörröppnare en investering, för att ge bästa möjliga långsiktiga värde.