Rotationsgrind

Sveport Industri har säkra, robusta och funktionella Rotationsgrindar av högsta kvalitet. Med förebyggande lösningar som skyddar mot inkräktare och fungerar som en viktig brottsförebyggande åtgärd

Rotationsgrind Magnetic MPT

MPT-rotationsgrindar är den perfekta lösningen för tillträdeskontroll utomhus där många personer ska gå in i eller lämna arealer inom kort tid. Med olika drivningsvarianter kan MPT-Rotationsgrindarna anpassas exakt efter dina ändamål. Kan även monteras på en kör plåt för säker mobilitet, för t.ex. byggarbetsplatser

MPT-rotationsgrindar är den perfekta lösningen för tillträdeskontroll utomhus där många personer ska gå in i eller lämna arealer inom kort tid. Med olika drivningsvarianter kan MPT-Rotationsgrindarna anpassas exakt efter dina ändamål. Kan även monteras på en kör plåt för säker mobilitet, för t.ex. byggarbetsplatser