NEPTIS

Vår mångsidiga slagdörrsöppnare Neptis uppgraderas till Neptis Plus!

Nu med borstlös motor och alla de fördelar som följer med det. NEPTIS-seriens stora mångsidighet innebär att de kan användas i alla tillämpningsområden. I serien finns versioner med enkel- och dubbla blad, med fjäder eller motoriserad stängning, nödbatteri, dörrar i aluminium, trä eller metall, dörrar för personer med funktionshinder, för kontor och offentliga byggnader.

FÖRDELAR:

- Borstlös motor (Nyhet!)
Stor mångsidighet
- Oberoende justerbara öppnings- och stängningshastigheter
- Mikroprocessorstyrning

MODELLER

- NB-LET stänger med fjäder, 120 kg maxlast per dörrblad, dimensioner 550 x110 x 120 mm
NB-SLT stänger med fjäder, 250 kg maxlast per dörrblad, dimensioner 550 x 110 x 120 mm
NB-LETB stänger med fjäder, 120 kg maxlast per dörrblad, dimensioner 730 x 110 x 120 mm, inbyggt batteri
NB-SLTB stänger med fjäder, 250 kg maxlast per dörrblad, dimensioner 730 x 110 x 120 mm, inbyggt batteri
NB-SMT stänger med motor, 250 kg maxlast per dörrblad, dimensioner 550 x 110 x 120 mm
NB-SMTB stänger med motor, 250 kg maxlast per dörrblad, dimensioner 730 x 110 x 120 mm, inbyggt batteri
SMP (ej Neptis Plus) stänger med motor, 300 kg maxlast per dörrblad, dimensioner 730 x 110 x 120 mm

I ENLIGHET MED:

- Electromagnetic compatibility directive EMC 2014/30/EU
- Standard EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
- Low voltage directive LVD 2014/35/EU
- Standard EN 60335-2-103
- Machinery Directive 2006/42/CE
- Standard EN 13849-1 / EN 13849-2
- Category=2, PL=d
- EN 16005

Bostadsanpassning

Om det saknas dörröppnare som fungerar kan det föreligga en skyldighet att installera en sådan då det annars anses vara diskriminerande mot rörelsehindrade. Det beror lite på hur svår dörren är att öppna. I och med att ni själva säger att vissa har svårt att öppna dörren bör det föreligga en skyldighet att installera en dörröppnare. Vem det är som är ansvarig för att installera dessa dörröppnare beror på vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. Det brukar vanligtvis vara fastighetsägaren men kan vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

 

Utdrag från Boverket ang. bostadsanpassning.

Bidrag kan ges till dörrautomatik, det vill säga utrustning för automatisk öppning och stängning av dörrar.

Av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag framgår att bidrag kan beviljas för automatiska dörröppnare (proposition 2017/18:80 sid. 69). Det var möjligt även med 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

 

Underhåll och serviceavtal Dörröppnare/automatik

Förläng livslängden på er dörrautomatik genom ett kontinuerligt underhåll.

Vårt serviceavtal dörröppnare, möjliggör hög flexibilitet och skräddarsydda lösningar som anpassas för era Dörröppnare. Alla paket omfattar säkerhet, efterlevnad och kvalitetskontroller.

Vår erfarenhet säger att ett Serviceavtal Dörröppnare sänker era kostnader.

Era Dörröppnarna är ständigt i drift, därför är ett löpande underhåll med serviceavtal Dörröppnare en investering, för att ge bästa möjliga långsiktiga värde.