Dörröppnare/Dörrstängare

Sveport Industri har säkra, pålitliga och funktionella Dörröppnare/Dörrstängare av högsta kvalitet. Vi erbjuder olika Dörröppnare/Dörrstängare både för offentliga byggnader, sjukhus, skolor, restauranger som privata hem och industri lokaler.

Dörrautomatik kan installeras på alla typer av dörrar, såväl entrédörrar som hissdörrar och dörrar till sop- eller cykelrum. Öppning av dörren kan göras det sätt du önskar, med armbågskontakt, öppningsradar eller genom att ge dörren ett litet tryck/drag. Dörrautomatiken kan kopplas ihop med ditt befintliga säkerhetssystem för brand, larm och passage.

Våra modeller med inbyggt nödbatteri gör att automatiken fungerar utmärkt att installera på dörrar som måste fungera även under strömavbrott så som t ex utrymningsvägar. Vi installerar ofta elektrisk dörröppnare till BRF:er samt även till myndigheter, universitet, skolor, kontor och butiker.

Automatiska slagdörrar har blivit en självklar del av vår vardag och vi möter den överallt i vårt dagliga liv - på stormarknader, kontor, flygplatser och i bostaden. Det gör inte bara dörrarna bekvämare och säkrare, utan sparar också energi.

Dörröppnare och dörrautomatik i Bostadsrätter är ofta väldigt uppskattat av medlemmarna då det medför bekvämlighetsskäl. Kanske har ni en tung entrédörr? Eller ett cykelrum ni önskar låta medlemmarna få dörren öppnad åt sig genom en automatisk dörröppnare? Dörröppnare för Bostadsrätter har väldigt många olika användningsområden och vi projekterar och installerar dörröppnare för brf. Dörröppnare brf kommer även med vissa lagkrav som måste följas. Vi hjälper er och guidar er till en bra, säker och regelmässigt korrekt lösning.

Skjutdörrsautomatik skapar en välkomnande entré och passar utmärkt i trafikintensiva miljöer som butiker, hotell, flygplatser och sjukhus. Vår skjutdörrs automatik kan anpassas till en mängd befintliga dörrar. Tack vare de olika inställningar som tillåts kan automatikens funktion skräddarsys för att passa alla entréer.

Vi har personal med lång erfarenhet av dörrstyrning. Vi sätter alltid våra kunders behov i fokus och våra lösningar tas fram med hänsyn till gällande säkerhetskrav och regelverk. De fabrikat vi arbetar med är noga utvalda utefter krav på pålitlighet, säkerhet och kontrollmöjligheter.

Bostadsanpassning

Om det saknas dörröppnare som fungerar kan det föreligga en skyldighet att installera en sådan då det annars anses vara diskriminerande mot rörelsehindrade. Det beror lite på hur svår er dörr är att öppna. I och med att ni själva säger att vissa har svårt att öppna dörren bör det föreligga en skyldighet att installera en dörröppnare. Vem det är som är ansvarig för att installera dessa dörröppnare beror på vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. Det brukar vanligtvis vara fastighetsägaren men kan vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

 

Utdrag från Boverket ang. bostadsanpassning.

Bidrag kan ges till dörrautomatik, det vill säga utrustning för automatisk öppning och stängning av dörrar.

Av propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag framgår att bidrag kan beviljas för automatiska dörröppnare (proposition 2017/18:80 sid. 69). Det var möjligt även med 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Underhåll och serviceavtal Dörröppnare/automatik

Förläng livslängden på er dörrautomatik genom ett kontinuerligt underhåll.

Vårt serviceavtal dörröppnare, möjliggör hög flexibilitet och skräddarsydda lösningar som anpassas för era Dörröppnare. Alla paket omfattar säkerhet, efterlevnad och kvalitetskontroller.

Vår erfarenhet säger att ett Serviceavtal Dörröppnare sänker era kostnader.

Era Dörröppnarna är ständigt i drift, därför är ett löpande underhåll med serviceavtal Dörröppnare en investering, för att ge bästa möjliga långsiktiga värde.